चलचित्र क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री बाँस्कोटा