फेसबुकलाई अहिलेसम्मकै उच्च जरिवाना, कारण छ यस्तो

ताजा अपडेट