एक भगवत गीताको विवाद टुंगियो,फिल्मको नाम परिवर्तन गर्ने सहमति