राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघ नुवाकोट सुर्यगढी गाउँपालिका कार्यसमिति र जिल्ला सचिवालय संयोजकद्वारा अपाङ्ग सेवा केन्द्र लाई राहत तथा भोजन वितरण