संविधानको ऐतिहासिकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता