दुईपटक विघटन भए पनि प्रतिनिधिसभाले पायो पूर्ण कार्यकाल