राजपरिवारलाई विवादमा तान्ने पार्टीलाई विघटन गर्न अदालतको आदेश