शङ्करनाथ : जसले नारायणहिटी दरबारदेखि सार्वजनिक महत्वका भवन, मठमन्दिरको डिजाइन गरे