मदजूरको आन्दोलनले ५ दिनदेखि होटल हायातको सेवा प्रभावित