जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउने गरी लोकसेवाले काम गर्नुपर्छ  : राष्ट्रपति भण्डारी