गुजरातमा आउने भनिएको 'चक्रवाती वायु'ले बाटो मोड्यो, तटीय क्षेत्रलाई छुने मात्र