पुरानो राज्य संरचनाका कारण काम गर्न सकिएन : अध्यक्ष दाहाल