उपत्यकामा साइबर र आर्थिक अपराध बढ्यो, गुन्डागर्दी र अपहरण घट्यो