सेनामा राजनीति नगर्न अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको आग्रह