Ad Here

यमबुद्ध ! सक्छौ भने अर्को जन्ममा नेपालमै आऊ  ल !