Ad Here

हिन्दु आस्थालाई आघात पुर्याउने भट्टराईको ट्वीटलाई पौडेलले भने, 'उरन्ठ्याउलो बुद्धि'