२ सय ४६ वटा कोकेनका प्याकेट निलेका यात्रुको विमानभित्रै निधन