Ad Here

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपणः कोरोना संक्रमित दैनिक ११ हजारसम्म पुग्न सक्ने