Ad Here

विषम मौसमी घटनाबाट यस शताब्दीमा चार लाख ८० हजारको मृत्यु