Ad Here

पृथ्वी नारायण शाहको दिव्यउपादेश: 'मेरा साना दुखले आर्ज्याको मुलुका होइन '