Ad Here

बाइडनलाई सत्ता हस्तान्तरण सुरु गर्न ट्रम्पद्वारा स्वीकार