Ad Here

नेपालमा कोरोना भाइरस खोप सबैलाई उपलब्ध गराउन ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान