Ad Here

जोर्जिआको पुनः मतगणनामा पनि बाइडन नै विजयी, ट्रम्पको चुनौती तीन राज्यमा समाप्त