Ad Here

कोरोना विरुद्धको खोप : ९० प्रतिशत प्रभावकारी भएको दावी