पार्टीभित्रको बहस पद प्राप्तिका लागि होइन् : दाहाल