Ad Here

नेपाल चीन सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औँ वर्ष, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास : राष्ट्रपति