प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘गण्डकमा पानीजहाज जसरी पनि चलाइन्छ '