काठमाडौँको एक ग्यारेजमा आगलागी,८ वटा माइक्रोबस जल्यो