हङकङका प्रदर्शनकारीलाई शरणार्थीको दर्जा दिँदै अमेरिका