नेपालमा पर्याप्त छ कोरोना बिरामीको ज्यान जोगाउने भनिएको औषधि