सङ्क्रमणबाट मुक्त भएपछि मात्रै घरः मुख्यमन्त्री गुरुङ