दुर्गम विद्यार्थीको पीडा : गोठालो लागेर समय बिताउँदै