कोरोना अपडेटः भाइरसबाट विश्वमा ३ लाख ६२ हजारको मृत्यु