Ad Here

कराँची विमान दुर्घटननामा परेका सवै १०७ जनाको मृत्यु