विदेशबाट फर्किएकालाइ राख्न क्वारेन्टिनका लागि होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याइने