सात वर्षमा पनि बनेन नगरकोट सडक, स्थानियले गरे आन्दोलनको घोषणा