भारतमा प्रति लाख ७.९ जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित, ३६.६२ प्रतिशतलाई निको