सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीबीच आन्तरिक विवादमै समय बित्यो