पिके डाँडा : नजीकै देखिन्छ आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल