जी २० : विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दी प्रवेश गर्नबाट रोक्न ५ ट्रिलियन  डलरको लगानी  

ताजा अपडेट