संकटका बेला पछि हट्नु , स्वास्थ्य संस्थाहरूको  कायरता : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह