अन्तर्राष्ट्रिय  यूवा वैज्ञानिक सम्मेलनमा काठमाडौंमा आयोजना गरिदै