अस्ट्रेलियाले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चार्टर फ्लाईट मार्फत उद्धार गर्ने