झापामा पिपीइ ड्रेस लगाएका चालकसहित ६ एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा