कोरोना संक्रमित तेश्रो व्यक्ति कतारबाट आएका युवा हुन – स्वास्थ्यमन्त्री