ठमेलका रेष्टुराँ र बारहरुमा भटाभट कर्मचारीलाई विदा