कोरोना भाइरसविरूद्ध लड्न बनाइएकाे खाेप अमेरिकामा परिक्षण हुँदै