किर्गिज सरकारका नयाँ सदस्यहरुद्वारा संसदमा शपग्रहण