कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब १ हजार ४००