इन्टरनेटको सेवा प्रभाकारी नहुँदा मासिक ५० लाख हेलम्बुबाट एनसेलको डाटामा बाहिरिन्छ - अध्यक्ष शेर्पा